vaata cv >
< tagasi
Kaastekst Eve Luige personaalnäitusele „Iluotsija“ Jakobi galeriis, 2020
21.12.1996 Postimees „Ogad lähevad läbi aja“ Eve Luige graafika ja maalid Rüütli galeriis.
Näitusele „ NAINE. ASENDUSKEHA.”2020 teose „TULIDRAAKON FATHMA“ kirjeldus.

Iluotsija

Eve Luik

Kaastekst juubelinäitusele.

Kunst ei ole elu ilustamine, kunst ise ongi ELU. / John Ruskin

Eve Luige looming on särav ja sügav, tõsine ja komplitseeritud, ilus ja kohutav. Me kõik tunneme Eve Luike eelkõige tema personaalse stiili järgi, mis kujunes järk-järgult välja 1980iks, mille üks hittnäitusi leidis aset 1996 Rüütli galeriis ja milles on autor ka uuel aastatuhandel jätkanud oma mõistulugusid, sj kaasates erinevaid mõjutusi. Me kõik armastame ja imetleme Eve Luige kujustavaid joonefantaasiaid, mis oma nõtkes dünaamikas haaravad kaasa, seda enam, et nad kunagi ei paku üheseid vastuseid, seda enam, et nad säilitavad oma saladuse. Muidugi võib Eve Luige joone konfiguratsioone kõrvutada juugendi ja art deco’ga või isegi islami ornamendiga, otsida paralleele kaasaegsetelt, Eesti kunstist, leida nt Concordia Klari graafika või Hannes Starkopfi kunagine 90ndate figuuriplastika, või ka nooremast kunstist – Merike Estna tänased meelismotiivid. Kuid kõrvutused on ikka selleks, et sõnastada kunstniku spetsiifika, tema oma nägu.

Mulle on alati tundunud vastunäidustatud Eve Luige tööde puhul kasutada väljendit dekoratiivne, ükskõik kuidas kunstiajalugu seda terminit ka ei käsitleks. Evele on omased esteetilise nõudlikkusega – isegi karmusega – pingestatud kujunditervikud. Vormiliselt koonduvad tema jooned – mustreiks. „See muster on fantastiline, arutu, rikkalik, pöörane. Väliselt väga perfektne ja täpne, kompositsioonilt kompaktne, ei näi temas ometi sisimat korda ega loogikat olevat («Tantra», «Mängur»). Kuidas sünnivad sellised mustrid? Kuidas leiab vaataja mingi lähtepunkti?“ (1996, Potimees) Meie tollases vestluses vastas Eve nii: „Ma ei tee mustrit mustri pärast. Muster on mõtte pingestaja, dünaamika väljendusviis. Pealtnäha dekoratiivne võib sisaldada kõiki elus kohatavaid elemente, aga need on varjatud peene dekoori taha. Neid ei näe, nagu ei näe ka maailma, või ilusat aasa, kui lihtsalt läbi jalutada. Inimesed tegelevad näivusega.“
Neis ’mustreis’ sisaldub terve maailm! Autori viimase kümnendi viikingikunstile suunatud huvifookus on ühest küljest muutnud neid ’mustreid’ abstraktsemaks, iseseisvamaks („Avali“/ „Sõnastamatu“ 2019), samas veelgi tihendanud nende struktuurset energiat ja sõnumlikkust („Üheksa inglit“ 2019). Seoses kunstikooli diplomi vormistamisega 2008 ja Kõrgema Kunstikooli ja ülikooli loengukursustel vabakuulajana osalemise kaudu suhestus kunstnik mitmete akadeemilise kunstiõppe väljunditega. Käesolevas retrospektiivsete sugemetega näitusevalikus on eriti põnev näha koostoimes Eve Luige oma stiili ja teisalt – esmakordseid katsetusi suureformaadiliste abstraktidega. Ka need, olemuselt nii kauged käekirjad kohtavad Eve loomingus oma ühisosa ja saavad vastastikku teineteisele avavaks koodiks:
Joon on jõud, mille aktiivsus toimib sarnaselt kõigi ürgjõududega, palju omavahel seotud erisuunalisi jooni mõjuvad samamoodi nagu erinevad, üksteisele vastu töötavad stiihiad. / Henri van de Vilde Kui mõttes lisame juurde Eve Luige erinevad elu- ja treeningupraktikad, enda sünteesitud ida võitlusstiile imiteerivast Chi-Jog-Katast igahommikuse päevaalustuseni koos Emajõega ning range enesedistsipliinini, saame veelgi kattuvaid koode – suhestumaks kunstniku loomingu fundamentaalsete allhoovuslike võngetega. Mõiste ILU ei ole siin pelgas dekoor, vaid kirglik püüdlus, protest, maisuse ja taevasuse segunemine, vastandite vastuoluline koostoime ja – ÜLETUS. Käesolev juubeliga seonduv väljapanek jagab vaatajaga nauditava ekspressiivsuse ja avatusega kogu autori mitmekesiste otsingute ja leidude, tõdede ja veendumuste rikkalikku buketti.

Ogad lähevad läbi aja

Eve Luige graafika ja maalid Rüütli galeriis.

21.12.1996 Postimees

Kui vaataja astub neil jõulule lähenevatel päevadel Rüütli galeriisse Eve Luige näitusele «Mälu peegeldused», siis on tal ehk üsna raske hoomata kunstniku piltide loogikat ja aluspõhja. Teda võtavad vastu mustrid, objektid (näod, maskid, linnud jne.) ja jooned. Galeriisse sisenejaid on palju. Piltide ees seistakse kaua. Eve Luik alustas kunstnikuteed 1960ndate lõpul, mil Tartu kunstikontekst oli valdavalt pallaslik. Pallaslik kunstivaim jäi mulle võõraks ja ebapiisavaks - jäikkasvatuslikuks, mittevastavaks minu temperamendi dünaamikale. Exliibristega hakkas ta otsima inimkeha plastilisuse ja liikuvuse edasiandmiseks väljendusvahendeid ja tundis need ära nn juugendlikus dünaamikas.
Oletagem, et näitusekülastaja tajub esmalt mustrit, milleks juugendlikult põimlev, kurduv ja katkematult voolav joon end kudunud on. See muster on fantastiline, arutu, rikkalik, pöörane. Väliselt väga perfektne ja täpne, kompositsioonilt kompaktne, ei näi temas ometi sisimat korda ega loogikat olevat («Tantra», «Mängur»). Kuidas sünnivad sellised mustrid? Kuidas leiab vaataja mingi lähtepunkti?
Art deco (saksa kultuuriareaalis juugend) kunstistiil sündis Lääne- Euroopas XIX sajandi lõpul, üheks ajendiks jaapani puugravüüri näitus Pariisis. Kuivõrd jõuti Euroopas lookleva joone ürgse olemuse tunnetamiseni või kuivõrd nähti temas vaid eksootilist ja kaunist, stiliseerivat dekoorielementi, on ilmselt autoriti erinev. (Loodetavasti heidab sellele valgust Heie Treieri vastilmunud juugendi-raamat.) Omakorda paksendas võõritimõistmise kihti nõukogulik retseptsioon, mis nägi juugendis mandunud dekadentsi ja ideoloogilist kahjulikkust. Ma ei tee mustrit mustri pärast. Muster on mõtte pingestaja, dünaamika väljendusviis. Pealtnäha dekoratiivne võib sisaldada kõiki elus kohatavaid elemente, aga need on varjatud peene dekoori taha. Neid ei näe, nagu ei näe ka maailma, või ilusat aasa, kui lihtsalt läbi jalutada. Inimesed tegelevad näivusega.

Kuidas loodub muster, mis sisaldab maailma? «Päikesekarikas» näib kujutavat budistlikku motiivi, ehk Budda ennast (sümmeetriliselt komponeeritud portree)? Kuid tegelikult ei sündinud pilt Eve sõnul taotlusest. Idamaise tarkuse järgi saab ainult inimese enda liigne tahe sulgeda tunnetuse värava. Siin oleks ka veel hea näide stomatoloogia kliiniku tellimusest, kus sooviti tuua kunsti ooteruumis viibijatele lähemale. Ka see pilt „ Teravus” sündis kujuteldavast ja tunnetuslikust teravusest suus, ütleb autor.
Eve Luik tsiteerib Bô Yin Râd’ (Loomingu Raamatukogu 26/91): Kuidas saaksid tunnetuspilved viljastada maad, kui nad näivuse maailma saadetuina ei oskaks näivuses tegutseda näivusena. Ja jätkab: maalide loomine on kui maa viljastamine. Kogu tegelikkus toimib nähtamatusest. Eve pildid valmivad tundes end olevana kõiksusetervikus avatuna ja kaitstuna. Tegu pole väljamõeldistega ega osava kindamustri kombineerimisega. Võtame ofordi «Elu ringkaitse». Hakkame mööda seal ringlevat joont liikuma ja leiame mehe profiili, millest eemaldudes kujustab joon naise profiili, tema käe, ja selle graatsilisse hoidesse terve hulga kaitsealuseid. Ja all kujustab joon linna ja maja oma materiaalsuses. Liikudes mööda joont leiame ta loogetele otstarbe ja põhjenduse. Ent miks see joon siiski nii palju konkreetseks (nagu lähemalt uurides selgub!) kujustab? Idee lõi end inimese kaudu. Kuidas ma saan end kui inimest pidada mõtetuks. Keha ehk käsi saabki olla minu idee väljendajaks, olgu selleks või pisim detail või kriips või punkt või mistahes joonte pundar. Tuleme tagasi joone karakteri juurde. Minu enda sisemine dünaamika ongi karakter, mis hakkab looma mustreid. Kulgedes käeliselt mööda joont, otsin harmooniat ennekõike iseendas.
Lisaks kontsentratsioonist tulenevale joone õigele kohalolule on tööde energeetilisuse allikaks ka nende vahetu teostus. Sel põhjusel on Eve Luige ofordid üle maalitud. Pressi alt tulev tõmmis on tema jaoks vaid toorik, masin justkui hävitab mõjusa eheduse. Eluenergia annab pildile tagasi vahetu kehaline kontakt, ülemaalimine, mis loob eelduse ka kunstniku ja vaataja soojemaks suhteks. Samal põhjusel ei rahulda Eve Luike ka arvutikunst. Selle analüüsi peale vajasime juba hädasti mõnd võrdlust. Eesti kunstist meenub Concordia Klari juugendliku figuuriga graafika. Ent kujund tema piltidel on hulga konkreetsem, rohkem teadlikult valitud rekvisiit lokaalsest ümbrusest (Tallinnast või Saaremaalt), üks fragment olemistervikust. Meeleolult on Klar samuti hoopis teine, eleegiline, palju staatilisem.
Teiseks ja üllatusena meenub tartlanna Kadi Kreis. Lähemal vaatlusel üllatus suureneb: Kadil on sama hoogne dünaamika figuuris, sama enesetunnetuslik kirg, sama alateadvuslik ja seletamatu tõmme ornamendi poole. Ja Hannes Starkopf, kelle juugendliku vormiga, multivärvilised skulptuurid kriitikuile peavalu teevad. Nii väga tahaks, et ta ei lahkuks sellelt rajalt (nagu lahkus Anton Starkopf 1920ndate lõpul - ja pea kogu eesti kodumaine kunst - oma huvitavalt ekspressiivselt rajalt ning suubus välist vaatlevasse/markeerivasse realismi). Kui ta liiguks sel teel edasi 20, 30 aastat! Tunnetuslik element lisanduks, kasvaks kord-korralt. See oleks otsatult põnev!Tundub, et Eve Luik liigub oma «tühja» pildi suunas (nagu kõik mõtestavad kunstnikud liiguvad oma «tühja» pildi suunas). See ei pruugi olla absoluutselt tühi pilt (nagu Malevitshil «Valge ruut valgel taustal») kuid see on puhastatud kõigest ebaolulisest nii, et võib tunduda, et seal ei ole enam midagi vaadata, või on liiga vähe (näiteks Rembrandti «Kadunud poja tagasitulek»). Ent seda totaalsem on sisemine laeng. Ja seda enam selginenud vahendid. Ogad - need on läbitungimised aegades. Nende abil avan endale tee tundmatusse. Need on minu enda poolt välja suunatud. Nad sisaldavad jõudu, totaalset läbimurret. Teravikud, nooled, viskumised - need väljendavad mu soovi tõukuda, sooritada lahtihüpe olevasse. Ehk tühjusesse. Ehk kodutusse. Lahtihüpe kodutusse annab - kodususe, annab tasakaalu, mis võimaldab hõljuda maa ja taeva vahel. See, mis Eve Luige piltidelt vastu vaatab, pole teps mitte pealtnäha puhtus või naiselik korraarmastus. See on riskantse hüppe peal saavutatud tasakaal. See on selle näituse suurim sõnum.

Näitusele „NAINE. ASENDUSKEHA.” 2020

Teose „TULIDRAAKON FATHMA” kirjeldus.

Juba Sigmund Freudi järgi tuleb kunstniku loomingut vaadelda kui alateadvusse peidetud tungide, instinktide ja eriti seksuaalinstinktide sublimeeritud avaldust, kui õilistatud unistust ärkvelolekus. Süvenedes oma elamustesse eraldub kunstnik tegelikkusest ja väljendab spontaanseid nägemusi.
Enda teoseid, nende hulgas ka „Tulidraakon Fathmat” võib vaadelda kui teatud müstilisi, meeltega tajumatuid, vaimselt aimatavaid maailmu. Antud teoses väljendub minu sügavaim MINA, mis on täiuslik kehaliselt, vaimselt ja moraalselt, mille potensiaali väljatoomine alateadvusest nõudis suurt ressurssi. „Tulidraakon Fathma” sündis minu sügavamatest impulssidest ja materialiseerus koos talle omaselt ainuõigete kunstiväljunditega ning valgustkiirgavate ja peegeldavate meediumitega.
Selle „ürgnaise” plastilisust, sensuaalsust, liikuvust ja väge iseloomustan põimuvate, julgelt kurviliste, elegantselt looklevate, katkematult voolavate ja hoogustavate joontega. Palju omavahel seotud ja erisuunalisi ning erivärvilisi jooni mõjuvad samamoodi, nagu erinevad, üksteisele vastutöötavad stiihiad. Nii suhestun oma loomingus fundamentaalsete allhoovuste võngetega, kus maisuse ja taevasuse segunemisel tekib elu stiihiline essents ja pingutuse rahulolu. Avastades üha uusi joone, värvi ja vormi seoseid ning lõpmatuseni arenevaid lahenduskäike on lõpuks siiski vaja selle kõige ohjeldamist, struktureerimist ja kunstiliselt enda tahtele allutamist. Ei saa siinkohal mööda minna Leonardo da Vincist, kes muuhulgas ütles, et kunst on mõõt ja arv, „ matemaatiliselt tõestatav”, niisiis ise teadus. Ning ta väljub teaduse piiridest, otsides mitmekesiste vormide saladusi ja nende harmooniat, kokkukõlavaid proportsioone ja vahelduvaid rütme, milles peitub varjatult ilu saladus.